بریده جراید

هشدار درباره تجمع مردم در بوستان ها [ خراسان جنوبی - زعفران - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
گردهمایی قاریان خراسان جنوبی در طرح شکوه رمضان [ خراسان جنوبی - زعفران - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
شاعری که ریاضیات وام دار اوست [ روزنامه خراسان - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
نام "خیام" مترادف نام ایران و زبان فارسی است [ روزنامه قدس - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
اعتماد و مسئولیت اجتماعی را در جامعه ارتقا دهیم [ خبرگزاری شبستان - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
پردیس سینمایی گیلان در رشت راه اندازی می شود [ خبرگزاری ایسنا - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
حوزه سینمای آذربایجان شرقی با اعتماد به جوانان بالنده می شود [ آذربایجان شرقی - پیام آذربایجان - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
سینمای آذربایجان شرقی با اعتماد به جوانان بالنده تر می شود [ آذربایجان شرقی - مهد آزادی - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
گنجینه های قرآنی کردستان معرفی شدند [ ایسنا - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
موضوع فرهنگ یک موضوع اساسی و جدی و ضرورتی برای حوزه شهری است [ آذریایجان شرقی - نگین آذربایجان - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
حوزه فرهنگ در تبریز باید جدی گرفته شود [ آذربایجان شرقی - فجر آذربایجان - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
آیین بزرگداشت خیام و فردوسی مجازی برگزار می‌شود [ خبرگزاری ایرنا - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳